Wat is mediation?

Samen met de andere partij uw conflict oplossen, tot wederzijdse tevredenheid.

Dit doet u onder begeleiding van een mediator, een deskundige en onafhankelijke bemiddelaar die volstrekt neutraal is. Hij zet het conflict helder neer, brengt de communicatie weer op gang, bewaakt het overlegproces en helpt u om samen een goede beslissing te nemen.

Bij Trialoog gebeurt dit in een informele en vertrouwelijke sfeer waarin beide partijen zich vrij voelen om, met onderling respect, vanuit hun hart te spreken en
naar elkaar te luisteren.

De vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd door de geheimhoudingsplicht, zowel voor beide partijen als voor de mediator. Deze plicht ligt vast in de geheimhoudingsverklaring.

Als partijen denkt u actief, creatief en flexibel na over mogelijke oplossingen.

Begeleid door de mediator onderhandelt u hierover om tot een win-winsituatie te komen. Uiteindelijk kiest u samen de beste oplossing. Deze komt in een (bindende) overeenkomst te staan.

De belangrijkste pijlers van mediation zijn dus: