Garantie voor deskundigheid

Hoe weet u of u een mediator de expertise, integriteit en onafhankelijkheid biedt die u verwacht?

Dat ziet u aan het logo van het Nederlands Mediation Instituut (NMI),
de onafhankelijke kwaliteitskoepel voor mediation in ons land:

 

 

 

 

 

Alleen mediators met de beschermde titel 'NMI Mediator' mogen dit logo voeren.
NMI Mediators zijn opgenomen in het landelijke NMI Register van Mediators.
Zij voldoen aan de door het instituut gestelde eisen van deskundigheid en
zijn geslaagd voor de door het NMI erkende opleidingen. Bovendien zijn de
NMI Mediators verplicht vakmatig up-to-date te blijven. Het NMI controleert
of dit gebeurt.

U kunt in het NMI Register zelf controleren of een mediator geregistreerd is.
In de NMI Gedragsregels leest u waaraan een NMI Mediator zich te houden heeft.

Vanzelfsprekend werken wij bij Trialoog alleen met bij het NMI geregistreerde mediators en voldoen wij geheel aan de eisen van deskundigheid van het NMI.