Wie zijn wij?

De kern van Trialoog wordt gevormd door Jorgos Stamou en Sandra Groote.

Jorgos Stamou is ingeschreven in het landelijke Register van NMI Mediators.
De administratieve ondersteuning wordt verzorgd door Sandra Groote.

Jorgos is enthousiast over de mogelijkheden van mediation:

"Conflicten
die juridisch worden beslecht, brengen
vaak veel discussie, stress en kosten met
zich mee. Bovendien wordt de relatie tussen
de partijen er meestal - op z'n zachtst gezegd -
niet beter op. Dat mediation vaak beter
en sneller verloopt, zie ik keer op keer
in de praktijk. Het geeft alle betrokkenen veel
voldoening als we tot een oplossing
komen waar iedereen goed
achter staat."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vanuit haar beleving weet Sandra Groote: "Mediation helpt mensen om oplossingen te vinden die ze eerder niet zagen. Het is fijn om later te horen
dat beide partijen weer goed met elkaar door één deur kunnen".